Představenstvo společnosti Amplla a.s., se sídlem Poličská 1823, 539 01, Hlinsko, IČO:28485408, vedené pod spisovou značkou u oddíle B 2843 (dále jen "Společnost"), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 31.8.2023 v 15 hod. na adrese Praha 2, Vinohradská 1252/36.

Prezence přítomných akcionářů a potvrzení jejich podílu a množství hlasů bude probíhat v místě konání valné hromady od 14.30 hod.